2-گروه نفوذگران کلاه سياه (Black hat hackers) : به اين گروه کراکر –Cracker- مي گويند. اين افراد آدمهايي هستند که با دانشي که دارند وارد کامپيوتر قرباني خود شده و به دستکاري اطلاعات و يا جاسوسي کردن و يا پخش کردن ويروس و غيرو مي پردازند. مثلا همون دانشجوي ناقلاي مثال بالا اگر بره داخل شبکه و نمراتش رو عوض کنه و به خودش همش بيست بده و يا روي تمام سيستمهاي دانشگاه ويروس بندازه ديگه ميشه يک کراکر. پس آقايون و خانومها دانش يک شخص مي تونه در جهت مثبت به کار بره يا منفي. لب کلام اينکه اگر اون شخص آدم خوبي بود و تو شبکه دست کاري نکرد بهش ميگن کلاه سفيد اگر شرور بود و عشق خرابکاري بهش مي گن کلاه سياه. مثل يه آدمي تصور کنيد که کشتي گيره. اگر هواي ضعيف ضعفا رو داشته باشه بهش ميگن پهلوون اما اگر قلدر بازي واسه همه در بياره مردم بهش مي گن لات و چماق کش!