1- گروه نفوذگران کلاه سفيد: (white hat hackers) : هر کسي که با دانش خود بتواند از سد موانع امنيتي يک شبک بگذرد و به داخل شبکه راه پيدا کند اما اقدام خرابکارانه اي انجام ندهد را يک هکر کلاه سفيد مي خوانند. خب حتما مي گوييد عجب ترجمه سختي ما که هيچ نفهميديم. عجله نکنيد. اينم مثال راحتش. تصور کنيد دانشجويي که در يک دانشگاه درس مي خونه و مي دونه تمامي ليست حضور و غياب و نمرات دانشجوها در کامپيوتري در اتاق شبکه دانشگاه قرار داره. حالا اين دانشجوي کنجکاو ما براي اينکه سر و گوشي آب داده باشه مدتها روي شبکه دانشگاه کار مي کنه و از راه هاي مختلف( که خارج از بحث و حوصله اين مقاله است و اگر بخوام راستش رو بگم ميشه 100 ها کتاب راجعش نوشت) وارد اون شبکه ميشه. يعني به طور معمول هيچ دانشجويي حق نداره بتونه نمراتش رو ببينه ولي اين پسر ناقلاي ما يه جورايي وارد شبکه ميشه و نمراتش رو مي بينه و همچنين حضور و غيابش رو. خب اين پسر ناقلا يک هکره. چون اين پسر ناقلا فقط نمرات رو مي بينه و دست کاري نمي کنه(لابد وجدانش اجازه نمي ده) يک هکر کلاه سفيد ميشه. به عنوان مثالي ديگر هکرهاي کلاه سفيد متخصصين شبکه اي هستند که سوراخهاي امنيتي شبکه را پيدا مي کنند و به مسوولان گزارش مي دهند. مثلا اين دانشجوي ناقلا مي تونه بره به مسوول شبکه بگه که چطوري وارد سيستمش شده( چون حتما يه ضعفي داشته ديگه) بعدش اونا هم بهش قاقاليلي ميدن!