پهناي باند در شبکه هاي بيسيم

پهناي باند در شبکه هاي بيسيم | شرکت طراحي سايت بهپردازن

يکي از مشکلات بزرگ شبکه هاي مداربسته بي سيم پهناي باند محدود انهاست. بيشتر دوربين هاي مداربسته wifi در بهترين حالت از ريت ارتباط 11n پشتيباني مي کنند که امکان ارسال اطلاعات تا 150Mbs را به شما مي دهد. بنابراين استفاده از شبکه بي سيم براي اتصال تعداد زيادي دوربين و يا اتصال تعدادي دوربين با رزولوشن بسيار بالا بسيار مشکل خواهد بودبراي رفع اين مشکل مي توان شبکه هاي بي سيم را به صورت ترکيبي از چند شبکه بي سيم که به وسيله يک شبکه کابلي به هم متصل شده اند طراحي کرد