كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : فریم ورک های زبان PHP کدامند؟ :

شرح : مانند خيلي از زبان هاي ديگر ، php نيز استفاده از فريم ورک ها را براي تسريع عمل توسعه نرم افزار پيشنهاد مي کند.همانطور که احتمالا تجربه کردين کار ساخت برنامه هاي تخت وب  گاها کسل کننده و زمان بر شده است اما اگر همين توسعه نرم افزار به وسيله فريم ورک ها انجام شود ، ساده تر ، سريع تر و بر اساس استانداردهاي کدنويسي انجام خواهد شد و همچنين توسعه و گسترش نرم افزار در آينده را به راحتي فراهم مي کند.

 • Laravel
 • Symfony
 • CodeIgniter
 • CakePHP
 • Zend
 • Phalcon
 • Slim
 • Yii
 • Fat-Free
 • Kohana
 • FuelPHP
 • Flight
 • PHP mini
 • Simple PHP Framework
 • Zikula
 • Summing Up