برنامه نويسي اندرويد به دو زبان c++ و java انجام مي گردد. براي برنامه نويسي با جاوا بايد SDK مربوط به اندرويد رو بگيرين و براي برنامه نويسي با سي پلاس پلاس بايد NDK را نيز گرفته و نصب کنيد. استفاده از NDK بيشتر در برنامه نويسي با استفاده از واسط ها استفاده مي شود و معمولا کمتر کسي سراغ برنامه نويسي با آن ميرود.
دو محيط Eclipse و Android Studio تا کنون بهترين محيط ها براي برنامه نويسي اندرويد بودند.