شبکه هاي گسترده MAN

شبکه هاي گسترده MAN | شرکت طراحي سايت بهپردازن

براي تقسيم بندي شبکه ها به لحاظ فاصله رايانه اي مي توان به دو گروه عمده LAN وWAN تقسيم بندي نمود، ولي دو نوع ديگر تقسيم بندي به نام هاي CAN و MAN نيز وجود دارد که در اين بخش به تشريح هر کدام از آن ها مي پردازيم و در نهايت شبکه هاي LAN با MAN را با يکديگر مقايسه ميکنيم. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.

 

شبکه هاي محلي يا LAN 

شبکه محلي پايه شبکه هاي ديگر است و کوچکترين فرم شبکه مي باشد. در شبکه محلي فاصله رايانه ها نسبت به هم کم مي باشد. شبکه محلي مي تواند از دو تا چند صد رايانه با فاصله کم تشکيل شود.در زير چند نمونه از شبکه محلي آورده شده است
- شبکه اي متشکل از دو رايانه با فاصله اي کمتر از 100 متر
- شبکه رايانه هاي يک اداره واقع در يک ساختمان متشکل از 100 رايانه
- شبکه رايانه اي يک برج با بيش از
- شبکه رايانه هاي موجود در کارگاه رايانه اي که شما در هنرستان از آن استفاده مي کنيد. 
 
 
مطالب بيشتر: گوگل ادورز Adwords چيست؟

شبکه دانشگاهي يا CAN 

 شبکه اي که از چند شبکه محلي مجاور هم تشکيل شده است و معمولاً در محيط دانشگاهي يا محيط پادگان نظامي يا کارخانه هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد. در بعضي از ترجمه ها به آن شبکه پرديس نيز مي گويند.در زير نمونه هايي از شبکه CAN آورده شده است.
- شبکه دانشگاه تهران از نوع CAN مي باشد. 
- شبکه کارخانه ايران خودرو از نوع CAN مي باشد.
 

 شبکه شهري يا MAN 

شبکه اي که از چند شبکه محلي غيرمجاور در سطح يک شهر تشکيل شده باشد، يک شبکه شهري يا MAN مي باشد. بر فرض مثال شهري داراي سه منطقه آموزش و پرورش مي باشد و بخواهيم سه منطقه آموزش و پرورش به هم متصل شوند نوع شبکه ايجاد شده، از نوع شبکه شهري(MAN) مي باشد.  

 

شبکه گسترده يا WAN 

بزرگترين نوع شبکه از لحاظ وسعت بوده و معمولا فضايي بزرگتر از يک شهر را در برمي گيرد و مي تواند از نظر وسعت و فاصله در يک استان، کشور، قاره و يا کل جهان قرار بگيرد. يک شبکه گسترده يا WAN مي تواند از ترکيب دو رايانه با فاصله دور تشکيل شده باشد که از طريق خطوط تلفن با هم ارتباط دارند و يا اين که از ترکيب دو يا چند شبکه LAN با فاصله دور و يا ترکيبي از چند شبکه MAN به وجود آمده باشد. به عبارت ديگر ميتوان گفت شبکه WAN به لحاظ وسعت جغرافيايي محدوديتي ندارد. کانال ارتباطي در اين شبکه ها اغلب امواج مايکروويو يا ماهواره و خطوط مخابرات مي باشد. به عنوان نمونه از شبکه هاي گسترده يا WAN مي توان به موارد زير اشاره نمود: 
- شبکه اينترنت بزرگترين شبکه WAN مي باشد.
 - شبکه بين شعب بانک هاي کشور، يک شبکه گسترده يا WAN مي باشد.

-  شبکه بين مدارس يک استان نيز يک شبکه گسترده يا WAN مي باشد.