جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : روش يادگيري #C :

شرح : يادگيري اين زبان براي افراديکه داراي سابقه آشنائي با يکي از زبانهاي برنامه نويسي ++C، C و يا جاوا باشند کار مشکلي نخواهد بود، حتي افراديکه داراي آشنائي اوليه با جاوااسکريپت و يا ديگر زبانهاي برنامه نويسي نظير ويژوال بيسک مي باشند، امکان پذير و راحت خواهد بود. برخي از برنامه نويسان حرفه اي بر اين باور هستند که #C نسبت به VB.NET با اقبال بيشتر و سريعتري مواجه خواهد شد، چراکه #C نسبت به ويژوال بيسک خلاصه تر است. حتي برنامه هاي بزرگ و پيچيده اي که توسط #C نوشته مي گردند خواناتر، کوتاه و زيبا خواهند بود. برخي از ويژگي هاي ارائه شده در #C نظير Unsigned Integer، Operator OverLoading و امنيت بيشتر Type ها، در VB.NET وجود نداشته و اين امر مي تواند دليلي بر فراگيرتر شدن #C نسبت به VB.NET نزد برنامه نويسان با تجربه باشد. براي يادگيري هر يک از زبانهاي حمايت شده در دات نت، مي بايست از BCL (Basic Class Library) مربوط به NET Framework. شروع کرد. #C خود صرفا داراي 77 کلمه کليدي يا Keyword بوده که براي اکثر برنامه نويسان غريب نخواهند بود. در مقابل BCL، داراي 4500 کلاس و تعداد بيشماري متد و Property است که برنامه نويسان #C، مي توانند از آنها براي انجام عمليات دلخواه خود استفاده نمايند. شايد يکي از مسائل قابل توجه جهت يادگيري اين زبان براي برخي از برنامه نويسان حرفه اي عدم وجود برخي از ويژگي ها و امکاناتي باشد که در گذشته و از طريق ساير زبانهاي استفاده شده، بخدمت گرفته مي شدند. مثلا عدم وجود امکاناتي جهت توارث چندگانه (MI) سلسله مراتبي يک شئ.