دامين يا دامنه ي اينترنتي (Internet domain)

پسوندي است که در بخش پاياني نشاني وبگاه ها مي آيد.

تعريف کامل تر از دامنه


دامنه نام منحصر بفردي است که براي شناسايي سايت اينترنتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از يک يا چند قسمت تشکيل شده‌است که با نقطه از هم جدا شده‌اند.

  • قسمت اول ماهيت آدرس www
  • قسمت دوم  نام دامنه‏ و به قسمت سوم پسوند موضوعي يا جي تي ال دي (Generic) و به
  • قسمت آخر پسوند کشوري يا محلي يا سي تي ال دي  (Country) مي‌گويند، نام دامنه همان نام سايت است (مانند Wikipedia) و پسوند دامنه شما بيانگر نوع سايت شما خواهد بود مانند .(org) گاه در مورد دامنه‌هاي جهاني چي تي ال دي، اين با حرف G به معني (Global) اين ترتيب معکوس مي‌شود يعني سي تي ال دي قبل از جي تي ال تي مي‌آيد مانند ru.com که براي روسيه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
شرکت طراحي سايت بهپردازان داراي خدمات ارائه دامنه و هاست  آماده همکاري با شما مي باشد.

مطالب مرتبط شرکت طراحي سايت  بهپردازان:

طراحي بازاريابي شبکه اي

ساخت مالتي مديا

شرکت نرم افزاري