شرکت Kroll Ontrack نرم افزاري قدرتمند به نام EasyRecovery براي بازيابي فايل هاي حذف شده ، از بين رفته و يا صدمه ديده را طراحي کرده است که کاربران خانگي و شرکت هاي تجاري مي توانند از آن به خوبي بهره ببرند. نرم افزار بازيابي اطلاعات زماني کارآيي دارد که عملکردهاي کامپيوتر شما سالم باشد و تنها مشکل گم شدن يا حذف شدن اطلاعات گريبان گير شما شده باشد. اگر صداهاي عجيب و غريبي از هارد درايو شما شنيده مي …