Raise Data Recovery for FAT / NTFS يک نرم افزار بسيار قدرتمند و کاربردي در زمينه بازيابي اطلاعات از دست رفته سيستم مي باشد. اين نرم افزار در واقع با قابليت پشتيباني از پارتيشن هاي FAT32 و NTFS قادر است تا تمامي فايلهاي حذف شده از روي پارتيشن هاي سيستم را شناسايي و به سرعت آنها را بازيابي کند. اين برنامه قدرتمند قادر است تا در کنار بازيابي اطلاعات سيستم اقدام به بازيابي اطلاعات حذف شده از ديگر سخت افزارهاي …