كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : Worm چیست وتفاوت آن با ویروس چیست؟ :

شرح : کرم هاي کامپيوتري (Computer Worms) گروهي از بدافزارها هستند که از شبکه هاي کامپيوتري براي فرستادن کپي هايي از خودشان براي ديگران (کامپيوترها يا شبکه هاي ديگر) استفاده مي کنند. آنها از نقص هاي سيستم عامل و نرم افزارهاي موجود بر روي کامپيوتر براي نفوذ به آن استفاده مي کنند.
کرم ها با ويروس ها تفاوت دارند. ويروس ها با اتصال به برنامه هاي ديگر منتقل و تکثير مي شوند. اما کرم ها بي نياز از برنامه هاي ديگر مي توانند خودشان را به طور مرتب در کامپيوتر ميزبان يا ديگر کامپيوترهاي مرتبط کپي کنند و جابجا شوند. کرم ها معمولا به شبکه ها آسيب مي زنند. براي مثال از پهناي باند آنها براي فرستادن کپي هايي از خودشان براي ديگران استفاده مي کنند.