شمارنده وبسايت و وبلاگ وبگذر

شمارنده وبسايت و وبلاگ وبگذر | شرکت طراحي سايت بهپردازن

مديران سايت‌ها و وبلاگ نويسان حرفه‌اي به آمار سايت خود اهميت بسياري مي دهند. تحليل صحيح آمار سايت موجب شناخت بيشتر سايت و نيازهاي مخاطبان آن مي شود.
معمولا ابزارهاي طراحي سايت و وبلاگ آمار دقيق و کاملي ارائه نمي دهند. از اين رو مديران سايت‌ها به استفاده از ابزارهاي تخصصي آمارگيري روي مي آورند. سايت وبگذر با ارائه ابزاري قوي جهت آمارگيري و تحليل ترافيک سايت‌ها در محيطي فارسي، گامي در راه تحليل بهتر آمار سايت‌ها برداشته است.