جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : بهنگام بودن نسبت به آخرين فن آوري هاي موجود :

شرح : فن آوري هاي کامپيوتر و شبکه به سرعت تغيير مي نمايند . با اين که هاب صرفا" چندين سال است که مطرح و از آن استفاده مي گردد، ولي سوئيچ ها با توجه به ارائه سرعتي بمراتب بيشتر توانسته اند به سرعت جايگزين هاب در شبکه هاي کامپيوتري گردند. بنابراين آشنائي با آخرين فن آوري هاي ارائه شده در خصوص شبکه ، امري ضروري مي باشد.مطالعه کتاب ، مقالات و دريائي از ساير منابع موجود بر روي وب و يا مشاوره با کارشناس ماهر، گزينه هاي متعددي به منظور ارتقاء اطلاعات وآگاهي از آخرين فن آوري هاي موجود بوده و نمي بايست يک سازمان تاوان چيزي را پرداخت نمايد که عامل اصلي آن ضعف و کمبود دانش طراحان و مشاوران شبکه هاي کامپيوتري است .