ويروس‌‌ها به روش‌هاي مختلف رايانه‌ها را آلوده مي‌کنند. مثلاً از طريق لوح فشرده (سي دي)، پست الکترونيک (ايميل)، پوشه (فايل)هايي که از اينترنت گرفته مي‌شود يا حتي پوشه‌هاي حاوي موسيقي و فيلم و بازي. شبکه‌‌هاي رايانه‌اي نيز يکي از متداول‌ترين و گسترده‌ترين راه‌ها براي انتقال ويروس از رايانه‌اي به تعداد زيادي رايانه به صورت همزمان هستند.

در گذشته اگر ويروسي به رايانه‌اي راه مي‌يافت، عملاً نمي‌توانست آن را آلوده کند يا به رايانه‌ي ديگري منتقل شود، مگر آن که کاربر، آن را ناخواسته اجرا مي‌کرد؛ درست مانند کاري که با برنامه‌هاي ديگر انجام مي‌داد؛ اما ويروس‌هاي امروزي به خودي خود مي‌توانند رايانه‌ها را آلوده کنند، تکثير شوند و به رايانه‌هاي ديگري منتقل شوند. از آن جا که امروزه اغلب رايانه‌ها به شبکه‌ي جهاني اينترنت متصل هستند، ويروس‌ها به راحتي و در عرض چند دقيقه مي‌‌توانند از يک سوي کره‌ي زمين به سوي ديگر آن منتقل شوند.