كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : TCP/IP گزینه ای عمومی :

شرح : براي تمامي اهداف عملياتي در يک شبکه کامپيوتري ، پروتکل TCP/IP گزينه اي مناسب محسوب مي گردد( پروتکل استاندارد LAN ) . يکي از علل اصلي در بروز وضعيت فوق ، رشد سريع و چشمگير اينترنت و ضرورت حضور در عرصه وب براي اکثر سازمان ها و موسسات مي باشد . در صورتي که شبکه محلي موجود همچنان از يک پروتکل قديمي استفاده مي نمايد ، لازم است بررسي جدي در خصوص ارتقاء آن به TCP/IP صورت پذيرد . در حال حاضر پروتکل TCP/IP (نسخه چهار ) ، متداولترين پروتکل شبکه محسوب شده و در آينده اي نه چندان دور مي بايست از نسخه جديد پروتکل فوق ( IPv6 ) ، استفاده نمود. با اين که از فن آوري هاي متعددي نظير Network Address Translation) NAT) ، به منظور غلبه بر چالش هاي مربوط به محدوديت ميزان فضاي آدرس دهي ارائه شده توسط IPv4 ، استفاده بعمل مي آيد ، در نسخه جديد پروتکل TCP/IP ( نسخه شش ) ، محدوديت فوق به صورت کامل برطرف شده است .نسخه جديد پروتکل TCP/IP داراي ويژگي ها و پتانسيل ها ي متعدد ديگري است که تاثيرات گسترده اي را در تمامي ابعاد شبکه خصوصا" مکانيزم هاي امنيتي به ويژه در رابطه با تجارت الکترونيکي ، به دنبال خواهد داشت .
لازم است به اين موضوع اشاره گردد که در ويندوز NT 3.51 ، از نسخه اختصاصي IPX/SPX که با نام NWLink توسط شرکت مايکروسافت پياده سازي شده است به عنوان پروتکل پيش فرض شبکه استفاده مي گردد. در ويندوز NT 4.0 و ساير سيستم هاي عامل ارائه شده توسط مايکروسافت ( ويندوز 2000 ، XP و Server 2003 ) از TCP/IP به عنوان پروتکل پيش فرض ، استفاده مي شود . در صورتي که در شبکه اي از چندين سيستم عامل استفاده مي شود ( ويندور ، نت ور ، يونيکس ، لينوکس ) ، نقطه اشتراک تمامي آنان ، پروتکل TCP/IP بوده و با استفاده از آن امکان ارتباط بين تمامي سيستم هاي عامل، فراهم مي گردد.