از کار افتادن شبکه و غير فعال شدن سرويس هاي آن تا چه ميزان قابل قبول است ؟ شايد اکثر کاربران در پاسخ زمان صفر را مطرح نموده و تمايل دارند که شبکه تحت هر شرايطي فعال و در دسترس باشد . عناصر مهم در شبکه ، نظير سرويس دهندگان فايل داراي استعداد لازم براي پذيرش اشکالات و بروز خطاء مي باشند . در سرويس دهندگان بزرگ ، از دو منبع تغذيه متفاوت که هر کدام به يک ups جداگانه متصل مي گردند ، استفاده مي شود و از فن آوري هاي Raid به منظور اطمينان از صحت ارائه اطلاعات در رابطه با حوادثي که ممکن است باعث از کار افتادن يک ديسک گردد ، استفاده مي شود. در صورتي که دو بخش متفاوت يک سازمان از طريق يک خط ارتباطي ( لينک ) خاص با يکديگر مرتبط شده باشند و لازم است که همواره ارتباط بين آنان بصورت تمام وقت برقرار باشد، مي بايست برنامه ريزي لازم در خصوص ايجاد چندين لينک بين دو سايت ، صورت پذيرد (لينک Backup ). در چنين مواردي ، مي بايست هزينه تامين لينک اضافه نيز پيش بيني گردد. در صورتي که از چندين لينک براي ارتباط با سايت هاي راه دور استفاده مي شود ، مي توان از مسيرهاي مختلفي بدين منظور استفاده نمود . بديهي است در صورت بروز اشکال در يکي از لينک هاي موجود، مي توان از ساير مسير ها استفاده به عمل آورد . در اين رابطه لازم است به موارد زير نيز توجه گردد :