جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : ويروس رايانه اي چيست؟ :

شرح : ويروس رايانه‌اي، برنامه‌اي است که خود به خود تکثير مي‌شود و از رايانه‌اي به رايانه‌ي ديگر راه مي‌يابد. اين نوع ويروس‌ها درست مانند ويروس‌هاي ميکروبي (بيولوژيکي) که انسان‌ها را آلوده و سلامت آن ها را مختل مي کنند و از فردي به فرد ديگر سرايت مي‌‌کنند، سبب مي‌شوند در کار رايانه‌ها اختلال ايجاد شود.

 به اين صورت که اطلاعات را از بين مي‌برند و سبب کندي يا ناکارآمد شدن برنامه‌ها مي‌شوند. بعضي از ويروس‌‌ها فقط اختلالات کوچکي ايجاد مي‌کنند؛ اما وجود برخي ديگر ممکن است به مشکلات بزرگ و جبران ناپذيري منجر شود. ويروس‌‌ها گاه ممکن است اطلاعات رايانه را به طور کامل پاک کنند يا آن ها را تغيير بدهند، اطلاعات موجود در رايانه را سرقت کنند، برنامه‌هايي را ناخواسته به اجرا درآورند يا حتي، رايانه را به طور کامل از کار بيندازند.