شايد شما بخواهيد سورس کد اپليکيشن خود را براي استفاده عموم در اينترنت به اشتراک بگذاريد در اين مواقع سايت بسيار معتبر GitHub به کمک شما خواهد آمد . اما درصورتي که بخواهيد اپليکيشن خود را براي بتا تستر هاي مشخص شده خود به اشتراک بگذاريد بايد از TestFlight کمک بگيريد . TestFlight را اپل سال پيش خريداري کرد.

به طور کلي نوشت برنامه با Swift براي آيفون بسيار لذت بخش و آســـان تر از آنچه فکرش را کنيد مي باشد. درصورتي که تجربه برنامه نويسي براي پلتفرمي را داريد?دربخش نظرات براي ساير کابران به اشتراک بگذاريد.