اپل صد ها ويديو آموزش از تمام WWDC هاي برگذار شده دارد. اين سري آموزش ها بهترين راه و سريع ترين روش براي فراگيري Swift و Objective C هستند درصورتي که فيلم هارا مشاهده کنيد ترفند هاي خوبي را ياد خواهيد گرفت .