مهندسي معکوس سه‌بعدي سازي، هنر تبديل ابر نقاط به مدل سه‌بعدي CAD مي­باشد. ابر نقاط مجموعه سه­‌بعدي از نقاط است که خصوصيات سطح خارجي يک شيئ را توصيف مي­کنند. اين نقاط از آناليز محيط پيرامون شيئ و جمع­آوري اطلاعات از شکل ظاهري آن به کمک يک اسکنر سه­بعدي به دست مي­آيند. تکنولوژي به کار رفته در جمع‌آوري اطلاعات از سطح شکل، در دو نوع تماسي و بدون تماس مي­باشد. در حالت تماسي از دستگاه­هاي (CMM (Coordinate Measuring Machine و در حالت بدون تماس از ليزر و نور ساخت يافته استفاده مي­شود.