جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : طراحي اتاق پاک :

شرح :

طراحي اتاق پاک (همچنين به عنوان روش ديوار چيني شناخته مي‌شود) روش کپي کردن يک طراحي به کمک مهندسي معکوس و سپس بازآفريني آن بدون نقض کپي رايت و اسرار تجاري در ارتباط با طرح اصلي است. طراحي اتاق پاک به عنوان دفاع در برابر نقض قوانين کپي رايت و اسرار تجاري مفيد است به اين دليل که به اختراع مستقل متکي است.

به طور معمول، طراحي اتاق پاک با داشتن شخصي که سيستم را براي طراحي دوباره بررسي مي‌کند، انجام مي‌گيرد و آن شخص مشخصات و خصوصيات سيستم مد نظر را مي‌نويسد. اين خصوصيات سپس به کمک يک وکيل بررسي مي‌شود تا اطمينان حاصل شود که هيچ مورد کپي رايت را شامل نمي‌شود. اين خصوصيات سپس توسط يک تيم بدون هيچ ارتباطي با تحليلگر اصلي اجرا مي‌شود.

يک مثال معروف اين است که محصولات داده کلمبيا براي اولين بار يک کپي از کامپيوترهاي IBM را از طريق اجراي اتاق پاک BIOS آن ساخت.ReactOS يک سيستم عامل منبع باز است که از اتاق پاک مهندسي معکوس اجزاي ويندوز ساخته شده است.