خطاي 404 (Not Found) از خطاهاي سمت کاربر است. زماني که کاربر (مثلاً مرورگر) درخواست منبعي (مثلاً يک صفحه از سايت) را از طرف وب سرور مي‌کند، درصورتي که وب سرور نتواند منبع درخواست شده را پيدا کند، اين خطا را به کاربر نشان مي‌دهد.