با توجه به ??? بيتي بودن آي پي نسخه ?، با انجام يک محاسبه (????) مي‌توان کل آي پي هايي که قابل استفاده هستند را حساب کرد. بنابراين آي پي نسخه ? مي‌تواند داراي ???×???? حالت مختلف باشد. يعني حدود ??? آندسيليون (!) يا به صورت دقيق ??????????????????????????????????????? آي پي مختلف. اين يعني حدود ?????????????????????? برابر بيشتر از آي پي آدرس نسخه ? مي‌تواند آدرس داشته باشد! براي درک بهتر اين عدد با توجه به وسعت ????????? کيلومتر مربعي کره زمين، حدوداً براي هر متر مربع ??????????? آي پي مختلف وجود خواهد داشت!