جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : مزاياي ASP-NET MVC :

شرح : با توجه به ساختار MVC برنامه نويسان بيشتر مجبور خواهند شد تا کد خوانا توليد کنند. زيرا به طور طبيعي در ASP.NET MVC هر بخش بايد کاري که بر عهده آن است انجام دهد و حداقل اطلاع از کاري که بخش هاي ديگر مسئول آن هستند داشته باشد. اما در Web Forms با ساختار Code-Behind در صفحات، Controller و View ترکيب شده اند. Unit Testing در صورت استفاده از ASP.NET MVC فوق العاده آسان تر است. بيشتر بخوانيد در Web Forms صفحات در بين ارسال ها وضعيت خود را حفظ مي کردند. کارها کمي آسانتر مي شد، اما اينکه ارتباط client و server حقيقتا چگونه اتفاق مي افتد مخفي بود. با حذف viewstate و postback توسعه وب براي متخصصان وب آسان تر خواهد بود و کنترل بيشتري بر ارتباط client و server وجود دارد. زيرا مطابق با طبيعت وب طراحي شده است. با حذف viewstate و postback خروجي HTML بسيار خواناتر خواهد بود و کد HTML فارغ از کدهاي اضافه مربوط به viewstate خواهد بود. تقريبا بر روي کد HTML توليد شده کنترل کامل خواهيم داشت که در ASP.NET Web Forms ممکن نيست. استفاده از javascript/ajax/jquery/asp.net ajax بسيار آسانتر خواهد بود. زيرا ديگر کدهاي کنترل ها تغيير نخواهد کرد و ديگر چيزي شبيه به ctl501_panelContainer_GridView1 نخواهيم داشت. SEO و بهينه سازي آدرس ها براي سايت هاي جستجو آسانتر خواهد بود. در Web Forms نيازمند اين بوديم که آدرس هاي اينترنتي rewrite شوند، اما در ASP.NET MVC به اين کار نيازي نخواهد بود با کنترل کامل بر کد HTML توليد شده، امکان SEO بر اساس کد HTML نيز خواهيم داشت. با جدا شدن view از controller طراحي صفحات وب استاندارد و زيبا ديگر پيچيده نيست و طراح وب مي تواند بدون توجه به کار برنامه نويس viewها را آنگونه که مي خواهد ايجاد کند و برنامه نويس آنگاه viewها را به کار خواهد گرفت و ديگر کار آنها با هم تداخل نخواهد کرد. براي agile development فوق العاده است. زيرا در هر زمان بايد يک قسمت کامل از نرم افزار ايجاد شود. ASP.NET MVC به علت حذف لايه بندي هاي اضافي در معماري، فوق العاده سريعتر اجرا مي شود. آدرس هاي اينترنتي (urlها) RESTful هستند در ASP.NET MVC امکان استفاده از ويژگي هاي کنوني ASP.NET وجود دارد. ويژگي هايي نظير forms/windows authentication, URL authorization, membership/roles, output and data caching, session/profile state management, health monitoring, configuration systme, the provider architecture. ويژگي هاي بسياري در MVC Frameworkهاي مشابه نظير struts 2 وجود دارد که اگر توسط Microsoft پياده سازي شود امکان کدنويسي براي سايت هاي پيچيده با حداقل کد امکان پذير خواهد بود. ويژگي هايي نظير انتقال خودکار داده ها، تبديل خودکار انواع داده، تعيين صحت داده ها و موارد ديگر. ASP.NET Web Forms سعي مي کند تا پيچيدگي هاي HTML را از برنامه نويس دور کند. اما اگر طراح قصد داشته باشد ظاهر کنترل ها را تغيير دهد، مخصوصا اينکه از روش هاي مرسوم Web 2.0 براي طراحي ظاهر صفحات استفاده کند، گاهي به پيچيدگي هاي بيشتري برخورد خواهد کرد. امکان تبديل سايت هاي ساخته شده با استفاده از asp 3.0 به ASP.NET MVC راحت است