جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : معماري MODEL – VIEW – CONTROL يا (MVC) :

شرح : MVC چيست ؟
MvC مخفف سه کلمه Model View Controller هست . در واقع MVC بر روي معماري هاي چند لايه اي جهت جداسازي قسمت هاي مختلف برنامه و به طور دقيق تر جدا کردن بخش ها منطقي برنامه اعم از ديتا ، permission ها ، چک کردن صحت داده ها و .... از لايه Presentation layer يا در واقع همان لايه اي که مستقيما با کاربر نهايي (End user) در ارتباط است ،قرار ميگيرد. پس بر اساس توضيحات فوق مي توانيم هر يک از بخش هاي معماري MVC يعني Model و View و controller را به شکل زير تعريف کنيم. 

در اين معماري در واقع ما داراي ترجمه اي از قسمت هاي مهم معماري به شکل زير هستيم:

    MODEL : وظيفه کار با پايگاه داده را بر عهده دارد.
    VIEW : وظيفه ارتباط با کاربر نهايي را بر عهده دارد.
    Control : وظيفه کنترل View و Model و نحوه ارتباط آن دو را با هم بر عهده دارد.