براي شروع و قبل از آنكه بخواهم مطالبي را در مورد نرم افزار Macromedia Director كه يك نرم افزار توليد چند رسانه اي است ارائه بدم بهتر ديدم تعريف مختصري از مالتي مديا(به روايتي مولتي مديا) ارائه دهم.
تا قبل از آمدن سيستم عامل ويندوز، واژه مالتي مديا در فرهنگ كامپيوتر وجود نداشت. چند سال پيش از آن حتي كارت صوتي هم شناخته نشده بود. با ورود ويندوز ?? و همچنين بهبود كيفيت صوت و تصوير كامپيوتر ها، مالتي مديا(يا چند رسانه اي) بعنوان يك تكنولوژي مطرح شد. يك نرم افزار مالتي مديا نرم افزاري است كه اين ويژگي ها را داشته باشد:

متن، تصوير(شامل تصاوير ثابت، فيلم، و انيميشن)، و صدا( گفتار و موزيك). البنه بعضي ها تعامل يا Interaction را نيز در اين دسته مي گنجانند. ولي در واقع تعامل يك مكمل براي مالتي مديا محسوب ميشود و چنين نرم افزاري( مالتي مديائي كه امكان تعامل داشته باشد) را Interactive multimedia يا چند رسانه اي تعاملي مي نامند. البته امروزه وجود صوت و تصوير در اكثر نرم افزار ها، قضيه را خيلي عادي كرده است ولي در آغاز كار، نرم افزار هاي مالتي مديا بسيار لوكس و چشمگير بودند. تا جائي كه شركت اينتل آخرين مدل پنتيوم خود را با نام Pentium mmx يعني پنتيوم با ضمايم چند رسانه اي به بازار عرضه كرد.

ساخت مالتي مديا