جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : Bounce Rate بانس ريت در الکسا :

شرح :
بانس ريت به طور معمول درصد کاربراني است که بعد از ديدن يک صفحه از سايت خارج مي شوند.
Bounce Rate نشاندهنده جذابيت سايت براي بازديدکننده است و هر چه درصد آن کمتر باشد بهتر است.
اگر درصد پرش کاربران يا بانش ريت بالا باشد به اين معناست که بازديد کننده هاي بيشتري بعد از وارد شدن به سايت و بررسي يک صفحه به بازديد ساير صفحات تشويق نشده يا مورد جذابي براي حفظ کاربر در سايت وجود نداشته و کاربران بيشتري بلافاصله بعد از ورود سايت را ترک کرده اند.