اما چرا رتبه الکسا براي مديران سايت ها اهميت زيادي دارد و آيا اساسا اين رتبه بندي دقيق است؟ واقعيت اين است که آمار اين سرويس لزوما دقيق و کاملا براساس واقعيت نيست و تا حدودي مبتني بر محاسباتي فرضي و احتمالي است، چرا که منبع اصلي جمع آوري اطلاعات الکسا و در واقع پشتوانه آن، نوار ابزار يا تولباري (Alexa Toolbar) است که در مرورگر بازديدکنندگان در سرتاسر دنيا نصب مي شود، به فرض ممکن است اکثر کاربران پايگاهي بدون نصب تولبار از آن ديدن کنند و در مقابل سايتي ديگر به دليل نوع فعاليتش بازديدکننده هاي خاصي داشته باشد که تولبار الکسا را، اکثر آنها نصب کرده باشند (معمولا وبسايت هايي که بازديدکننده هايشان از تجربه کافي در فعاليت هاي وب برخوردارند، رتبه الکساي بهتري نسبت به سايت هاي ديگر ولي با بازديد مشابه دارند)؛ اما با وجود همه ي اين تفاسير نبايد سايت الکسا و رتبه آن را آنقدرها هم دست کم گرفت! خواسته يا ناخواسته، رتبه الکسا جاي خود را بين کاربران باز کرده و اهميتي نسبي در عرصه وب و مخصوصا تجارت الکترونيک پيدا کرده است؛ به طور مثال تبليغ دهنده گان بيشتر تمايل دارند که با سايت هاي مرتبط با اهدافشان با توجه به رتبه الکساي آنها همکاري کنند، از طرفي اطلاعات سايت الکسا بعضا در تجزيه و تحليل بهتر و هدف گذاري مخاطبان و نيازهايشان، مي تواند تاثير مثبتي داشته باشد، يا در مقايسه چند سايت مشابه از لحاظ محبوبيت، تعيين کننده باشد؛ متاسفانه  برخي با توصل به روش هاي متقلبانه نيز اقدام به افزايش رتبه سايت خود مي کنند، به فرض به تعدادي از دوستان خود مي گويند که با تولبار الکسا به طور مرتب از آدرس آنها ديدن کنند و واضح است که اين نوع کارها جزء هدر دادن وقت و به اصطلاح گول زدن خود، ارزش ديگري ندارد و معمولا اين گونه افراد پس از مدتي از اين کار خسته شده و مخاطبان واقعي خود را نيز از دست مي دهند.