سيستم مديريت محتواي وب براي کنترل مجموعه‌اي پويا از مواد وب، شامل اسناد HTML، تصاوير و ديگر اشکال رسانه به کار مي‌رود. سيستم‌هاي مديريت محتوا با امکاناتي که در اختيار کاربر قرار مي‌دهند، کنترل و ويرايش و مديريت جداول زماني را آسان مي‌کنند. يک سيستم مديريت محتواي وب به طور معمول ويژگي‌هاي زير را دارد