كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : کنسرسیوم جهان وبی یا کنسرسیوم وب جهان‌شمول :

شرح : کنسرسيوم جهان وبي يا کنسرسيوم وب جهان‌شمول (World Wide Web Consortium يا W3C) کنسرسيومي است که استانداردهاي نرم‌افزاري (يا «توصيه‌ها» آنطور که خودشان اين استانداردها را مي‌نامند) لازم را براي وب جهانگستر توليد مي‌کند. رياست اين شرکت به دست تيم برنرز لي است. وي مخترع تعدادي از اصلي‌ترين فناوري‌هايي است که وب به‌دست آن‌ها به شکل امروزي خود در آمده است. از جمله? اين فناوري‌ها مي‌توان به URL يا مشخص‌کننده? يکتاي منبع، قرارداد انتقال ابرمتن و HTML اشاره کرد.

دليل وجودي اين کنسرسيوم کسب اطمينان در مورد سازگار و توافق ميان اعضاي شرکت‌هاي مختلف در زمينه? استفاده از استانداردهاي نو است.