صفحه وب پويا: کارساز پرونده? اچ‌تي‌ام‌ال جداگانه‌اي را براي هر صفحه به هنگام درخواست مرورگر مي‌سازد.