همانطور که اشاره شد، روش کار برنامه‌هاي کلاسيک وب چيزي شبيه اين است: اکثر تعاملات کاربر با رابط کاربري باعث ارسال يک درخواست به سرور مي‌شود. سرور پردازش‌هاي لازم را انجام داده و سپس يک صفحه HTML به کلاينت بازمي‌گرداند. اين مدل بر اساس هدف اصلي وب، يعني ايفاي نقش يک رسانه براي ابرمتن است. اما آنچه وب را براي ابرمتن‌ها مناسب مي‌کند، الزاماً آن را براي برنامه‌هاي نرم‌افزاري نيز مناسب نخواهد کرد. پيش از اين به معايب روش کلاسيک و متداول اشاره کرديم. اکنون ببينيم Ajax چه پيشنهادي ارائه مي‌دهد. قسمت‌هاي مهم معماري پيشنهادي اي‌جکس به اين قرارند: رخدادهاي کوچک سمت سرور: اجزاي درون يک برنامه وب مي‌توانند، درخواست‌هاي کوچکي براي سرور ارسال کنند، اطلاعات مورد نيازشان را از سرور دريافت کنند، و هر قسمت از صفحه را که لازم است بر اساس DOM به‌روز کنند، بدون اينکه تمام صفحه دوباره بارگذاري و ترسيم شود.

غير همروند بودن: درخواست‌هايي که به سرور ارسال مي‌شود، باعث مسدود شدن صفحه? درون مرورگر کلاينت نمي‌شوند. کاربر مي‌تواند به کار با قسمت‌هاي ديگر برنامه ادامه دهد و هنگامي که پاسخي از سرور دريافت شد، با به‌روز کردن رابط کاربر، به کاربر اطلاع داده مي‌شود.