نام يک پروتکل اشتراک فايل است . بيت‌ تورنت پروتکلي است که به منظور ارسال پرونده‌ها و توزيع حجم بزرگي از اطلاعات بدون کاهش در مصرف منابع پر هزينه سرور و پهناي باند طراحي شده‌ است. در واقع نوعي ارتباط همتا به همتا مي‌ باشد که کاربران مستقيماً به يکديگر متصل مي‌شوند و به ارسال و دريافت قسمتي از فايل مي‌ پردازند. اگر چه فعاليت‌هاي تمامي کاربران يک فايل توسط سرور مرکزي به نام Tracker هماهنگ مي‌شود، اما اين سرور از محتويات فايل‌ هايي که منتقل مي‌شود بي اطلاع است. در نتيجه تعداد زيادي از کاربران با پهناي باند محدود Tracker مربوطه قابل پشتيباني هستند. فلسفه کليدي بيت‌ تورنت اين است که کاربران بايد هم‌ زمان با دانلود کردن اطلاعات (inbound)، آپلود (outbound) نمايند. در اين صورت پهناي باند شبکه با حداکثر کارايي بکار گرفته مي‌شود.