جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : ماژول هاي موجود در CRM :

شرح : ماژول ارتباطات  (ثبت و نگهداري اطلاعات کليه افراد و سازمانهاي مرتبط با سازمان
مشاهده خلاصه ارتباطات با يک مشتري
ماژول بايگاني الکترونيک
ماژول فاکس
ماژول مرسولات پستي
ماژول تلفن ( شماره گيري خودکار(
ماژول وظايف( کارتابل الکترونيک )
ماژول يادداشتها و ليست ها
ماژول پرونده هاي فروش
ماژول تيکت (ويژه خدمات و پشتيباني  -ثبت يک تيکت جديد)
ماژول اطلاعات بازار
ماژول گزارشات مديريت تماسها
ماژول وظايف ، يادآوري وهشدار
قابليت اختصاصي کردن ماژولهاي توليد شده برحسب نياز مشتري
قابليت اتصال به نرم افزار تلفن گويا و کال سنتر
ماژولهاي عمومي دائما در حال به روز رساني هستند و به صورت رايگان در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.