كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : تواناییهای CRM :

شرح :
    صرفه جويي در هزينه ها و زمان
    مديريت اسناد و اطلاعات
    ارائه خدمات سفارشي براي هر مشتري با توجه به اطلاعات آن مشتري
    قابليت تعريف حقوق دسترسي به اطلاعات، به ميزان مورد نياز براي هر فرد در سازمان
    برنامه ريزي دقيق براي بازاريابي ، فروش و خدمات
    تجزيه و تحليل  خودکار فروش و بازاريابي
    مديريت علل شکست در فروش
    ذخيره اطلاعات سازمان و مديريت ارتباطات درون سازماني
    پيگيري و بررسي مشکلات مطرح شده توسط مشتريان
    برنامه ريزي تماسها
    گزارش دهي
    مديريت فعاليت¬ها ، يادآوري و هشدار
    جلوگيري از جمع آوري اطلاعات تکراري و اشتباه از مشتريان در قسمتهاي مختلف سازمان
    داشبود مديريتي
    مديريت مشتريان
    مديريت فرآيند فروش و بازاريابي
    مديريت کاربران و نظارت بر فعاليت و نحوه عملکرد کارکنان
    امکان پيش بيني فروش و مديريت چرخه فروش
    تبديل فرم هاي کاغذي به الکترونيک