در شاخه علم کامپيوتر سخت افزار چيست؟

در شاخه علم کامپيوتر سخت افزار چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

امروزه با پيشرفت علوم کامپيوتر و افزايش استفاده از دستگاه هاي الکترونيک واژه ي سخت افزار ،نرم افزار،برنامه نويسي و… زياد به کار مي رود.اما شناخت و آموختن هر يک نيازمند مطالعه ي دقيق و اصولي است.
سخت افزار يکي از شاخه هاي مهم علوم کامپيوتر محسوب مي شود و به کليه ي اجزا و قطعات کامپيوتر که به طور فيزيکي وجود دارند و مي توان آنها را لمس کرد، Hard ware يا سخت افزار مي گويند.آشنايي با سخت افزار و نحوه ي کارکرد هر کدام از قطعات ،کاربران را در استفاده ي هرچه بهتر از کامپيوتر کمک خواهد کرد.همچنين  مي توانند از همه ي پتانسيل ها و قابليت هاي کامپيوتر خود به آساني و به خوبي بهره بگيرند.