كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : سی آر ام چیست؟ :

شرح : CRM مخفف کلمات Customer Relationship Management به معني مديريت روابط با مشتري است. يک استراتژي است که براي کسب آگاهي بيشتر در مورد نيازها و رفتار مشتريان براي ارتباط بيشتر با آنان استفاده مي شود.روابط خوب با مشتري رمز موفقيت در تجارت و کسب و کار مي باشد. CRM حاوي اجزاء تکنولوژيکي زيادي مي باشد ولي تفکر در مورد شرايط تکنولوژيکيCRM اشتباه است .مناسب ترين راه شناخت CRM فرآيندي است که به جمع آوري تمامي اطلاعات در مورد مشتريان ، فروش،تاثير بازاريابي، واکنشها و رفتار بازار در کنار هم کمک مي کند.