اين دوره آموزشي مديريت و طراحي نرم افزارهاي چند رسانه‌اي كه در قالب آموزشهاي آزاد تعريف و اجرا مي‌شود ، متخصصان را براي طراحي انواع نرم افزارهاي آموزشي ، تبليغاتي كه امروزه بخش وسيعي از علوم رايانه را در بر مي‌گيرند، تربيت مي‌‌‌‌‌نمايد . اين افراد پس از گذراندن اين دوره ضمن آشنايي كافي با نرم افزارهاي Corel Draw ، Freehand، Photoshop ، توانايي ساخت فايل‌هاي صوتي و تبديل آنها به يكديگر ساخت موسيقي براي برنامه‌هاي مالتي مديا ، تدوين روند و طراحي كاربرگهاي سنجش كنترل كيفيت را پيدا خواهند نمود .

 فعاليت شرکت نرم افزاري