قابليت توسعه و تغيير محصولات توليد شده در کمترين زمان ممکن.
    قابليت تهيه رونوشت و چاپ از مطالب ارائه شده متناسب با نياز کاربرانقابليت ارائه متمرکز مطالب و مستندات و يا هر نوع داده ديگر در قالبهاي سامان يافته به مخاطبان.
    با توجه به چندرسانه اي بودن بهترين تاثير را در نظر بازديدکنندگان دارد.
    يکي از مزايايي مهم استفاده از سي دي هاي مالتي مديا سهولت کپي برداري و به تعداد مورد نظر تکثير کردن سي دي مي باشد.
    سي دي هاي مالتي مديا از هر کتابچه، بروشور و يا کاتولوگ چاپي جذابتر بوده و به علاوه هزينه کمتري را در پي دارند.
    سي دي هاي مالتي مديا به اندازه يک سايت محدوديت ندارد و ما مي توانيم به راحتي تمامي اطلاعات وتصاوير رابه طور کامل درآن شرح دهيم.

ساخت مالتي مديا