ريز رايانه ها ( micro computer )

ريز رايانه ها ( micro computer ) | شرکت طراحي سايت بهپردازن

ريز رايانه ها ( micro computer ) : به خاطر حجم کمتر و قيمت مناسب تر از ساير رده ها، کابرد بسيار بالايي در همه ي زمينه ها دارند. آنها بر اساس يک ريز پردازنده ساخته ميشوند و قدرت پردازش آنها با رايانه هاي بزرگ نسل هاي گذشته برابري ميکند .