كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : دسته بندی رایانه ها :

شرح : رايانه ها را ميتوان براساس قدرت پردازش به چهار گروه اصلي تقسيم کرد که عبارتند از :

ابر رايانه ها ( super computer ) : رايانه ها يي هستند که قدرت پردازش ، سرعت و توانايي بسيار بالايي دارد و حجم آنها بسيار بزرگ است .