تعدادي از نرم افزارها به علت ساختار خود، مالتي مديا محسوب نمي شوند و نيازي به آن هم ندارند( مثل واژه پرداز ها، بانك هاي اطلاعاتي و زبانهاي برنامه نويسي). دربعضي نرم افزار ها هم چند رسانه اي جزء لاينفك و ضروري محسوب مي شود( مثل بازي ها، نرم افزار هاي آموزشي، و دموهاي تبليغاتي). ولي بطور كلي مالتي مديا را تقريبا همه جا ميتوان مشاهده كرد. حتي واژه پردازي مثل word هم امكان بكار گيري صدا و فيلم را در فايل هاي متني به كاربرانش مي دهد. در واقع ما وقتي يك ديتا بيس تهيه مي كنيم، نيازي به صدا و فيلم نداريم ولي مثلا براي تهيه يك نرم افزار آموزشي، هرچه بيشتر ( و البته سنجيده تر) از صدا، فيلم و انيميشن استفاده كنيم، نرم افزار ما جذاب تر و موفق تر خواهد بود.درياد داشتهاي آينده قصد دارم به معرفي ويژگبي هاي يك مالتي مدياي موثر بپردازم. همچنين ابزار هاي توليد بخش هاي مختلف چند رسانه اي را با هم بررسي مي كنيم.

ساخت مالتي مديا