همه خبرها براي توليد خبرهاي چندرسانه‌اي مناسب نيستند. بهترين خبرهاي چند رسانه‌اي خبرهاي چند بعدي (چند وجهي) هستند. در آن‌ها حركت و اكشِن وجود دارد كه به درد فيلم مي خورد، جريان يا روند انجام كاري را توضيح مي‌دهند كه تصاوير گرافيكي مي‌تواند به كمك روشن شدن موضوع بيايد (مثلا چطور توفاني شكل مي‌گيرد يا اين عمل جراحي جديد چطور انجام مي‌شود) كساني وجود دارند كه مي‌توانند به شما نقل قول‌هاي كوتاه صريح و شفاف بدهند كه به صورت صوت يا فيلم از آن استفاده كنيد. يا كساني وجود دارند كه مي‌‌توانيد احساسات آن‌ها را با عكس به تصوير بكشيد. براي توليد خبرهاي چندرسانه‌اي بهتر است به محل ماجرا برويد و با منابع خبرتان رو به رو بشويد. توليد خبر از پشت ميز به درد کار چند رسانه اي نمي خورد.