مطلب مالتي مديا تركيبي است از متن، عكس، كليپ‌هاي ويدئويي، صدا، گرافيك كه به صورت اينتراكتيو (دوسويه) در قالبي غيرخطي در يك وب سايت عرضه شده است به ترتيبي كه هر تكه اطلاعات تكميل كننده تكه‌ ديگر اطلاعات است و تكراري نيست.

ساخت مالتي مديا