از ديد ما طراحي سايت و ساختن وب سايت تفاوت بسياري با خريد يک پکيج نرم افزاري دارد، طراحي حرفه اي وب سايت نقش موثري در ميزان موفقيت يک سايت اينترنتي دارد ولي نه نقش کامل، براي موفقيت وب سايت مي بايست شناخت خوبي از بستر اينترنت (مقدورات ومحدوديت ها)، سايت هاي رقيب، کسب و کار شما در اينترنت، و... داشت، سپس تصميم به طراحي سايت گرفت. ما افتخار داريم قبل از هر کاري، بعنوان يک مشاور در حوزه کسب و کار اينترنتي در خدمت شما باشيم. ما وضعيت کسب و کار، رقبا، خدمات، نقاط قوت و ضعف و ... کسب و کار شما را در زمينه فعاليت هاي اينترنتي بررسي مي کنيم و سپس پروپوزال طراحي وب سايت را تقديم مي کنيم. ما اعتقاد داريم وب سايت ، يک فعاليت در راستاي کمک به تجارت شماست، پس مي بايست تمامي نياز هاي کسب و کار شما را برطرف و يا بهينه سازد. لذا براي انجام اين مهم ابتدا مي بايست نياز سنجي دقيقي بر روي فعاليت شرکت و يا سازمان شما صورت گيرد، تا سايت بتواند نقشي مثبت در روال هاي تبليغاتي، خدماتي و تجاري شما داشته باشد. رعايت اصول حرفه اي در طراحي وب سايت، رعايت استاندارد هاي طراحي وب سايت، گرافيک و طراحي قالب سايت مناسب و در شان مجموعه شما، امکانات تعاملي مناسب و مورد نياز با مخاطبين، از جمله معيار هاي مهم در طراحي وب سايت مي باشد. در صورتي که معيار هاي فوق رعايت گردد وب سايت شما ميتواند رقابت با ساير سايت ها را آغاز نمايد. ما بايد بدانيم که هر روزه سايت هاي بسياري ايجاد و راه اندازي مي گردد، ولي درصد بسيار کمي از آنها موفق و تاثيرگذار به نظر مي رسد.