جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : مراحل اجرايي RFP :

شرح : کار تهيه RFP از نظر اجرايي شامل مراحل مختلفي است که بايد با برنامه ريزي و دقت زيادي انجام شود. از نظر اجرايي مي توان پنج مرحله براي کاربردي شدن RFP و آغاز فعاليت پروژه در نظر گرفت. اين مراحل عبارتند از: 1- شناخت نيازهاي پروژه 2- تهيه و تنظيم RFP 3- ارسال RFP براي اشخاص و شرکت هاي واجد شرايط اجراي پروژه بر اساس استانداردهاي مورد تاييد 4- برپايي جلسات پرسش و پاسخ 5- دريافت پيشنهاد ها از شرکت هاي مختلف در مرحله چهارم شما مي توانيد بر اساس برنامه زمان بندي شده و با توجه به حجم پروژه روز يا روزهاي مشخصي را اعلام کنيد و در ساعت معيني به شرکت ها اجازه دهيد با حضور در جلسه هاي مشترک سوال هاي احتمالي خود را براي ارائه دقيق تر پيشنهاد خود ارائه دهند.