جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

شرکت طراحی سایت

موضوع مقاله : نرم افزار حسابداري سازماني :

شرح : (نرم افزار يکپارچه مالي و اداري با رويکرد ERP) نرم افزار حسابداري بهپردازان استار به شکلي طراحي شده که مي تواند با مدلهاي مختلف حسابداري اعم از موسسات تجاري، خدماتي، پيمانکاري، توليدي و دولتي تطبيق يابد و کسب و کارها با اندازه هاي مختلف اجرا شود.