جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : نرم افزار مالي :

شرح : اين نرم افزار براي فروشگاه ها و شرکت هاي کوچک و متوسط طراحي شده و بگونه اي است که کاربران بتوانند با داشتن حداقل دانش حسابداري امور مربوطه را انجام دهند. بهپردازان پلاس داراي بخشهاي زير است: حسابداري، خريد و فروش، بانک و صندوق، انبار، توليد، کاربران