كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : انواع پسوند نام سایت چیست؟ :

شرح :

در انتخاب پسوند سايت مکان شما و کارکرد شما بسيار مهم است .

در صورتي که تمرکز بر روي مکان است پسوند با نام مکان انتخاب گردد و در صورتي که کارکرد بين المللي است و مکان اهميتي ندارد نام پسوند با فعاليت بررسي گردد .

1-     مکان : چند مثال .

.ir : Iran.

.pol : Poland .

.uk : England

2-     کارکرد : چند مثال .

Com : Commercial .

Net : Network .

Org : Organization .

AC : Academic .