به طور کلي به مدير يا مسئول ارشد مديريت محتواي سايت وبمستر مي گويند . فردي که مسئول طراحي ، توسعه ، بازاريابي و نگهداري سايت وب است ، به همين دليل مي توان گفت که وبمستر بودن يک شغل است . يک وبمستر با تمام فوت و فن طراحي گرافيک و کد نويسي و برنامه نويسي و همچنين اصول مديريتي آشناست .

در سايت هاي کوچک که عمدتا" توسط يک گروه اداره نمي شود ، صاحب وب سايت همان وبمستر است که انجام امور نگهداري ، طراحي ، توسعه وب و همچنين مديريت محتواي وب سايت بر عهده ي وي مي باشد ، اما در سايت هاي بزرگتر و گروهي ، وبمستر نقش ناظر و يا سرپرست را ايفا کرده و کارمندان و بخش هاي زير دست خود از قبيل بخش پشتيباني ، مدير گروه ، مسئول روابط عمومي وب سايت ، فروشگاه ، مسئول طراحي و برنامه نويسي و همه و همه را رهبري و هماهنگ مي کند .